Siirry suoraan sisältöön

Juurihoito

Mitä juurihoito tarkoittaa?

Juurihoito tarkoittaa hampaan juurikanavien puhdistamista juurikanavainstrumenteilla ja desinfioivilla huuhteluaineilla. Puhdistamisen jälkeen juurikanavat täytetään tiiviisti siihen tarkoitetulla materiaalilla. Lopuksi hammas paikataan tai kruunutetaan.

Juurihoitoa tarvitaan useimmiten hampaan juurikanavien infektoitumisen vuoksi. Infektoituminen johtuu yleensä hampaassa olevasta syvästä karieksesta eli reiästä. Joskus hammastapaturma voi aiheuttaa  hammasytimeen kuolion, joka vaatii juurihoitoa.

Hammasytimen tulehtuminen voi aiheuttaa joskus kovaa kipua. Tällöin potilas hakeutuu yleensä omatoimisesti hammaslääkäriin, ja tulehdus ja juurihoidon tarve todetaan tutkimuksen perusteella.

Juurenkärjen tulehduspesäkkeet ovat kuitenkin usein oireettomia. Ne löydetään monesti täysin sattumalta röntgenkuvauksessa.

Juurikanavainfektio ei parane antibiooteilla. Kun hampaan hermo-verisuonikudos on infektoitunut ja tuhoutunut, ei antibioottikaan pääse verenkierron kautta juurikanaviin. Mikrobit ovat nimenomaan juurikanavissa,  joten pöpöt voidaan poistaa hampaasta vain juurihoidolla.

Juurihoitoa ei tarvitse pelätä

Juurihoidon ennuste on hyvä: asianmukaisesti tehdyn hoidon onnistumisen ennuste on  90 prosentin luokkaa. Kaikille hampaille ei kuitenkaan voida tehdä juurihoitoa esimerkiksi  anatomisista, hoidollisista tai terveydellisistä syistä.

Juurihoito vaatii yleensä 1–3 hoitokäyntiä, ja hoitoon tulee varata riittävästi aikaa.

Juurihoitoa ei tarvitse pelätä, sillä se  on kivutonta, kun hammas puudutetaan hyvin. Juurihoito onnistuu, kun hoidettava hammas eristetään muusta suuontelosta hoidon ajaksi. Eristämiseen käytetään  Kofferdamia eli hampaan ympärille asetettavaa suojakalvoa. Jotta hoito onnistuisi, pitää kaikki juurikanavat hoitaa. Hoidettava hammas pitää  myös sulkea tiiviisti juurihoidon jälkeen. Sulkemiseen käytetään muovipaikkaa, keraamista täytettä tai kruunua.

Milloin juurihoitoa ei voida tehdä?

Juurihoito ei ole aina paras hoitovaihtoehto. Hammas voi olla esimerkiksi niin moneen kertaan paikattu, ettei hampaan näkyvää osaa eli kruunua voitaisi enää korjata juurihoidon jälkeen.

Myös potilaan yleisterveys tai hampaiston kunto voivat olla sellaiset, että juurihoito ole järkevä ratkaisu. Tällöin hampaanpoisto voi olla parempi vaihtoehto. Ennen hampaanpoistoa on mietittävä, pitäisikö poistettava hammas korvata joko esteettisistä tai purentasyistä.

Hoidamme ongelman juuria

Anna on juurihoidon erikoisosaaja, ja paneutuu kirjaimellisesti hammaskivun juurisyihin. Yksittäisen hampaan sijaan Anna tarkastelee aina myös potilaan kokonaistilannetta.

Ymmärrämme, että joskus juurihoito voi jännittää kovasti. Hoidamme sinua ammattitaitoisesti, tarkasti ja lämpimästi. Selitämme kaikki hoitosi kannalta tärkeät asiat selkeällä kielellä, jota tavallinen ihminen ymmärtää. Vaikka juurihoito ei ole hemmotteluhoito, pyrkimys on se, että hoito on sinulle turvallinen kokemus, jolla on positiivisia vaikutuksia terveydentilaasi.

Lisätietoa juurihoidosta ja karieksesta

Juurihoidon Käypä hoito –suositus

Paikkaushoidon  Käypä hoito –suositus

Karieksenhallinnan Käypä hoito –suositus

© Embetron Oy Tietosuojaseloste | Omavalvontasuunnitelma
Sivuston toteutus:Mene Creative Oy